Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Alumni - članstvo

Redovitim članom Alumni kluba Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci može postati svaka punoljetna osoba koja je završila jedan od studijskih programa Odjela za fiziku, odnosno ustrojbenih jedinica pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Pedagoškom fakultetu u Rijeci, Fakultetu industrijske pedagogije te Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi u Rijeci koje su bile nositelji znanstveno-nastavne aktivnosti povezane s fizikom.

Počasnim članom može postati i osoba koja nije završila jedan od studijskih programa Odjela za fiziku odnosno ustrojbenih jedinica pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, Pedagoškom fakultetu u Rijeci i Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci koje su bile nositelji znanstveno-nastavne aktivnosti povezane s fizikom. O počasnom članstvu odlučuje Upravno vijeće Alumni kluba.

Članstvo u Alumni klubu zahtijeva da popunite Pristupnicu i pošaljete je poštom na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Alumni klub Odjela za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka


Također, popunjenu Pristupnicu možete donijeti osobno na Odjel za fiziku i predati je tajnici Odjela Katarini Benac. Treći je način da Pristupnicu SKENIRATE u .pdf formatu i pošaljete na email adresu zamjenice predsjednika Kluba:

msarta@phy.uniri.hr

NE ZABORAVITE SE POTPISATI NA PRISTUPNICU!Popis članova kluba s osnovnim podacima o njihovom završnom ili diplomskom radu nalazi se ovdje (zadnja promjena 17. lipnja 2019.).