Natječaj za upis na diplomske studije u ak. god. 2019./2020.

Objavljeno 2. 7. 2019.
Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 31. sjedinici održanoj 17. lipnja 2019. donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. ak. god.

Potpuni tekst natječaja možete preuzeti ovdje.
 
.