Vedran Vujnović

   Vedran Vujnović
   asistent

   Curriculum vitae (.pdf)

   Ured O-S16,
   Tel. 584 767
   E-mail: vedran.vujnovic@phy.uniri.hr

   
     Kolegiji (vježbe):

   Uvod u modernu fiziku (Tehnički fakultet 16/17, 17/18)
   Fizika I. (Tehnički fakultet 16/17)
   Fizika II. (Tehnički fakultet 16/17)
   Osnove fizike 2 (Odjel za informatiku 16/17)
   Fizika (Odjel za biotehnologiju 16/17, 17/18, 18/19)
   Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike (17/18)
   Eksperimentalne metode u fizici I. (16/17, 17/18,18/19)
   

KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Poslijediplomski doktorski studij Fizike – Atomska i molekulska fizika (eksperimentalno podusmjerenje), Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2016. - danas

mag. phys. et matech., Sveučilište u Rijeci, Odjel za Fiziku, 2015.

mag. ing. mech., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2012.


RADNO ISKUSTVO

Asistent, Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku, Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku i Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije: 10/2016 - danas


PODRUČJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA

Optomehanika, optička fizika, precizna mjerenja u fizici
 
.