Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Ivana Bjedov Keleković


        
Ivana Bjedov Keleković, mag. iur.
Stručni suradnik za administrativne poslove u Uredu pročelnika

Ured: O-014
Telefon: 051/584-780
E-mail: ivana.bjedov@phy.uniri.hr
 
   

OBRAZOVANJE

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo - Magistra prava

Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti


RADNO ISKUSTVO

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Centar za socijalnu skrb Opatija: 1. 11. 2015. - 1. 9. 2016.

Općinski sud u Rijeci: 1. 9. 2016. - 1. 11. 2016.
 
Stručni suradnik za administrativne poslove u Uredu pročelnika:

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci - 15. 5. 2017. - 

 
OSTALO

Položen državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave.