Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Marijana Varašanec       

Marijana Varašanec
Predavač (na zamjeni do povratka privremeno odsutnog djelatnika).


Ured O-S15, int. tel. 584-628
E-mail: mvarasanec@gmail.com
Osobna web stranica: portfelj

 

   


KRATAK ŽIVOTOPIS I OBRAZOVANJE

Srednja škola: Prva riječka hrvatska gimnazija, jezični smjer
Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, smjer: dipl. ing. fizike

RADNO ISKUSTVO
2012.-Asistent-znanstveni novak-Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci (Laboratorij za fiziku površina i materijala)
2010.-2012. Asistent-Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci (Laboratirij za elementnu mikroanalizu)
2010. (4-11mj.) Stručni suradnik u Laboratoriju za interakciju ionskih snopova, Institut Ruđer Bošković

ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST
Rad u Laboratoriju za fiziku površina i materijala, na Odjelu za fiziku u Rijeci. Područje znanstvenog rada : eksperimentalna fizika čvrstog stanja (primjena sinhrotronskog zračenja i XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy) tehnike na poluvodičkim materijalima).ZNANSTVENA I STRUČNA DJELATNOST
1. Petravić, Mladen; Peter, Robert; Varašanec, Marijana; Li, Luhua; Chen, Ying; Cowie, Bruce C.C.
Vibronic fine structure in high-resolution x-ray absorption spectra from boron nitride nanotubes. // JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A. 31 (2013) ; 031405-1-031405-5 (članak, znanstveni).
2. Varašanec, Marijana; Bogdanović-Radović, Ivančica; Pastuović, Željko; Jakšić, Milko.
Creation of microstructures using heavy ion beam lithography. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 269 (2011) , 20; 2413-2416 (članak, znanstveni).
3. Electronic structure of nitinol surfaces oxidized by low-energy ion bombardment
M Petravic, M Varasanec, R Peter, I Kavre, M Metikos-Hukovic, YW Yang
Journal of Applied Physics 115 (24), 243703
4. The potential-assisted deposition as valuable tool for producing functional apatite coatings on metallic materials
J Katić, M Metikoš-Huković, SD Škapin, M Petravić, M Varašanec
Electrochimica Acta 127, 173-179
5. Hydrogen in ZnO: X-ray absorption measurements and multiple scattering theory
M Petravic, R Peter, M Varasanec, YW Yang, M Yano, K Koike
Optoelectronic and Microelectronic Materials & Devices (COMMAD), 2014
6. Fine aerosol pollution in Rijeka
I Orlić, L Mandić
Međunarodni Kongres energija i okoliš 2012