Kontakt

Doktorski studij Fizika

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

 
Ulica Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka, Hrvatska
 
Tel.: +385 51 584 600
Fax: +385 51 584 649
 

 

Voditelj doktorskog studija

 
Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
Tel: + 385 (0)51 584-605
 
Voditelj doktorskog studija dostupan je studentima i zainteresiranim strankama u uredu O-114 po dogovoru (prethodna najava telefonom ili emailom).
 
.