Vijeće doktorskog studija

Članovi Vijeća doktorskog studija Fizika

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester (voditelj doktorskog studija)
Prof. emeritus dr. sc. Zdravko Lenac
Prof. dr. sc. 
Rajka Jurdana-Šepić
Prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester

Institut za fiziku u Zagrebu
Prof. dr. sc. Petar Pervan
Prof. dr. sc. Silvia Tomić


Klinički bolnički centar Rijeka
Doc. dr. sc. Slaven Jurković
 
.