Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Vijesti

Natječaj za radno mjesto - stručni suradnik (zamjena)

Objavljeno 28.05.2013.
Na temelju Odluke Vijeća Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci od 22. svibnja 2013. godine, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci raspisuje "N A T J E Č A J"  za jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste zvanja - stručni suradnik
(zamjena - do povratka djelatnice s porodnog dopusta)

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, 45/09 i 63/11) i na njemu utemeljenim propisima.
 
Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete: VII/1 stupanj stručne spreme (prirodne/tehničke znanosti), najmanje pet godina radnog iskustva u struci vezano uz obrazovni/znanstveni rad u fizici,  aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.
 
Prijavi na natječaj prilaže se životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi.
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu poštom (preporučeno) ili osobno:
 
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000   R i j e k a
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.