Raspored sati

Raspored sati za preddiplomski studij u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. možete preuzeti na donjim poveznicama.  

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati.


Obavijesti:

  • Osnove jezične kulture - nastava će početi 8. studenoga 2019., a dogovor o nadoknadi održat će se na prvom nastavnom satu
 RASPORED SATI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2019./2020.
 SMJER  1. GODINA  2. GODINA  3. GODINA
 Zajednička godina  alt    
 Matematika   alt alt
 Informatika   alt alt
 Filozofija   alt alt
 Fizika   alt alt
 Znanost o okolišu   alt alt
 

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA 
Zimski semestar ak. god. 2019./2020.
 
1. GODINA 2. GODINA RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
Zimski semestar ak. god. 2019./2020.
1. GODINA 2. GODINA
alt alt RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA 
Zimski semestar ak. god. 2019./2020.
 
1. GODINA 2. GODINA
alt altRASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2019./2020.
 SMJER 1. GODINA 2. GODINA
 Atomska i molekulska fizika alt
 Fizika čvrstog stanja alt alt
 Astrofizika i fizika elementarnih čestica alt alt
 Fizika i znanost o okolišu alt alt


 
 
.