Osiguravanje kvalitete

U skladu s misijom, vizijom i ciljevima Odjela za fiziku definiranim u Strategiji razvoja Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 2018.-2020. utvrđuje se


POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE


Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci aktivno se opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete kroz:
  • unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete (SOK) na Odjelu za fiziku (OF) utemeljenog na sveučilišnim kriterijima, tj. europskim i nacionalnim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete, koji će doprinijeti stjecanju studentskih kompetencija u skladu s potrebama društva
  • aktivno uključivanje u SOK svih djelatnika  OF, tj. uprave, nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata, te vanjskih suradnika
  • poticanje znanstvene produkcije i razvijanje studijskih programa utemeljenih na inovativnim znanstvenim istraživanjima djelatnika OF, a u skladu s načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), koji će doprinijeti aktivnoj ulozi OF u razvoju lokalnog gospodarstva i zajednice u kojoj djeluje
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje, te stvaranje poticajnog okruženja za znanstveni rad, učenje i poučavanje na OF
  • kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete rada i u skladu s tim periodično revidiranje politike, ciljeva i postupaka osiguravanja kvalitete OFizv. prof. dr. sc. Marin Karuza
Pročelnik Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci   
Cilj Sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci i glasi: 

Cilj Sustava za kvalitetu je promicanje kulture kvalitete i razvoj institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete te promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja OF.


ČLANOVI ODBORA ZA KVALITETU

     Predsjednica: doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan 
   
     doc. dr. sc. Nataša Erceg
     doc. dr. sc. Iva Šarić
     mr. sc. Mariza Sarta Deković, prof.
     Bruno Pavlić (student)
     Boris Popović (vanjski dionik)

 
.