Sjednice Odbora

Zapisnici sa sjednica Odbora za kvalitetu dostupni su na Share point portalu Odjela za fiziku.


Plan rada Odbora za kvalitetu Odjela za fiziku u 2019. godini

Djelatnosti koje Odbor za kvalitetu provodi kontinuirano su sljedeće:
  • provođenje samoevaluacije nastavnika Odjela za fiziku

  • predlaganje kriterija i kandidata za Nagradu za nastavnu izvrsnost Odjela za fiziku u 2018. godini

  • unaprjeđivanje nastavnih planova i programa

  • povezivanje s realnim sektorom


Osim navedenog, tijekom 2019. godine, Odbor će poduzimati konkretne akcije vezane uz aktivnosti navedene u Planu aktivnosti sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za fiziku za razdoblje 2019. - 2021. Navedene aktivnosti proizlaze iz preporuka navedenih u Izvješću o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, ožujak 2019.:

  • propisivanje dodatnih oblika postupanja u slučaju nezadovoljavajućeg vrednovanja, poput primjene postupka suradničke procjene te programa edukacije nastavnika i/ili savjetovanja nastavnika u Sveučilišnom savjetovališnom centru

  • uključivanje predstavnika asistenata u sastav Odbora za kvalitetu

  • uvođenje sustava suradničke procjene (peer review) kao korisnog alata za unaprjeđivanje kvalitete rada nastavnika

  • uvođenje evidencija o održanoj nastavi

  • uvođenje studentskih evaluacija u papirnatom obliku u slučaju kada online sustavom nije generiran dovoljan broj ispunjenih anketa, a potrebne su za institucijsku ocjenu rada nastavnika

 
.