Natječaji za upise

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. ak. god.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god.

Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, srpanj 2018.   

Desetogodišnjica Odjela

Novi doktorski studij

Popularizacija fizike

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Upisi

UPISI NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKA


Upisi na 1. godinu preddiplomskog studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci u ljetnom roku održat će se u Studentskoj službi 18. srpnja 2018. godine od 10:00 do 14:00 sati na sljedećoj adresi:

Studentska služba Odjela za fiziku nalazi se u prizemlju zgrade Odjela Sveučilišta u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 2, ured O-047

Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za fiziku. Uz dokumente na stranici 12 u Natječaju, za upis su još potrebni:U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:


  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)

  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša

  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu

  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu
 


UPISI NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA


Prijave za upis na diplomske studijske programe Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavljaju se online, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS-a), a kojem se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave na diplomske studije.
    
Prijave traju do 30. rujna 2018. u 13:50 h. Konačne rang liste bit će objavljene 30. rujna 2018. u 14:00 h. Upisi na 1. godinu diplomskih studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci održat će se u Studentskoj službi 3. listopada 2018. godine, od 10:00 do 14:00 h na sljedećoj adresi:

Studentska služba Odjela za fiziku nalazi se u prizemlju zgrade Odjela Sveučilišta u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 2, ured O-047

Studenti koji se prijavljuju za upis prve godine diplomskih studija na Odjelu za fiziku trebaju se najkasnije do 14. rujna 2018. javiti ISVU koordinatorici mr. sc. Marizi Sarta Deković (e-mail: msarta@phy.uniri.hr) radi odabira izbornih kolegija.


  • Rang lista studenta za upis na diplomske studije Odjela za fiziku u ak. 2018./2019.

 UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA


Upisi u više godine studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci provode se u Studentskoj službi od 3. rujna do 21. rujna 2018. godine od 11:00 do 14:00 h.


Dokumenti potrebni za upisPrije upisa u Studentskoj službi, studenti moraju podignuti Obrazac za upis kolegija kojeg ispunjava i potpisuje ECTS koordinator. Za preuzimanje Obrasca za upis kolegija studenti se trebaju po završetku svojih ispitnih obveza javiti ISVU koordinatorici mr. sc. Marizi Sarta Deković (ured O-014) od 3. rujna do 14. rujna 2018. godine od 10:00 do 11:00 h. Preuzimanje Obrasca za upis kolegija od 17. rujna do 21. rujna 2018. godine održat će se prema rasporedu koji će biti objavljen naknadno.
ODLUKE