Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radna mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, svibanj 2019.   

Popularizacija fizike

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Upisi

UPISI NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKA


 • Upisi na 1. godinu preddiplomskog studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci u jesenskom roku održat će se u Studentskoj službi 20. rujna 2018. godine od 10:00 do 14:00 sati na sljedećoj adresi:

Studentska služba Odjela za fiziku nalazi se u prizemlju zgrade Odjela Sveučilišta u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 2, ured O-047

Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za fiziku. Uz dokumente na stranici 12 u Natječaju, za upis su još potrebni:U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

 •  
 • Potvrdu MUP-a o prebivalištu (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
 •  
 • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša
 •  
 • Potvrdu o smještaju u studentskom domu
 •  
 • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu
 


UPISI NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA


 • Prijave za upis na diplomske studijske programe Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavljaju se online, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS-a), a kojem se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave na diplomske studije.

 • Prijave traju do 30. rujna 2018. u 13:50 h. Konačne rang liste bit će objavljene 30. rujna 2018. u 14:00 h. Upisi na 1. godinu diplomskih studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci održat će se u Studentskoj službi 3. listopada 2018. godine, od 10:00 do 14:00 h na sljedećoj adresi:

 • Studentska služba Odjela za fiziku nalazi se u prizemlju zgrade Odjela Sveučilišta u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 2, ured O-047

 Studenti koji se prijavljuju za upis prve godine diplomskih studija na Odjelu za fiziku trebaju se najkasnije do 21. rujna 2018. javiti voditeljima studija/smjera radi odabira izbornih kolegija.

Voditelji studija/smjera:
UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA


 • Upisi u više godine studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci provode se u Studentskoj službi od 3. rujna do 21. rujna 2018. godine od 11:00 do 14:00 h.

   

Dokumenti potrebni za upis


 • Studenti trebaju ispuniti Obrazac za upis kolegija u dva primjerka prema nastavnom planu studija/smjera (napomena: provjeriti uvjete upisa pojedinog kolegija na mrežnim stranicama kolegija).

Nastavni planovi:S ispunjenim Obrascem za upis kolegija javiti se voditelju studija/smjera od 3. do 14. rujna 2018. prema navedenim terminima:
 

 • Preddiplomski studij Fizika: doc. dr. sc. Saša Mićanović, ured O-S10, od 3. rujna do 14. rujna 2018. godine od 10 do 12 sati
 •  
 • Diplomski studij Fizika:
  •  
  • smjer Fizika čvrstog stanja: doc. dr. sc. Aleš Omerzu, ured O-112, od 3. rujna do 14. rujna 2018. godine od 10 do 11 sati (osim u utorak 11. rujna 2018.)
  •  
  • smjer Astrofizika i fizika elementarnih čestica: doc. dr. sc. Tomislav Terzić, ured O-S10, srijeda 5. rujna, petak 7. rujna i ponedjeljak 10. rujna 2018. od 10 do 12 sati te srijeda 12. rujna 2018. od 12 do 14 sati
  •  
  • smjer Fizika i znanost o okolišu: doc. dr. sc. Darko Mekterović, e-mail: darko.mekterovic@phy.uniri.hr
 •  
 • Diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala: doc. dr. sc. Aleš Omerzu, ured O-112, od 3. rujna do 14. rujna 2018. godine od 10 do 11 sati (osim u utorak 11. rujna 2018.)
 •  
 • Diplomski studiji Fizika i matematika, Fizika i informatika, Fizika i filozofija: prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, e-mail: jurdana@phy.uniri.hr


U tjednu od 17. do 21. rujna 2018. (osim u utorak 18. rujna) studenti preddiplomskog studija Fizika trebaju se javiti voditelju studija i ECTS koordinatoru s ispunjenim Obrascem za upis kolegija u prostoriju O-129 od 10 do 12 sati.
ODLUKE