Upisi

UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA FIZIKAUpisni obrasci koje kandidat mora preuzeti i ispuniti čitko, velikim tiskanim slovima:

 

 • Popis ostale potrebne dokumentacije te primjeri ispunjenih uplatnica navedeni su u Uputama o upisu.
 •  
 


UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA 


 • Prijave za upis na diplomske studijske programe Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavljaju se online, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS-a), a kojem se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave na diplomske studije.

 • S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, mijenja se vrijeme i način provođenja upisa u 1. godinu diplomskih studija Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci:
 •  
 • Nakon objave konačnih rang lista, upis će se obavljati elektroničkim putem (online) slanjem upisne dokumentacije na e-mail studentskasluzba@uniri.hr do 2. listopada 2020. godine u 15:00 sati, uz obaveznu dostavu navedene dokumentacije zemaljskom, preporučenom poštom zaključno do 2. listopada 2020. godine.
 •  
 • Molimo pristupnike da pažljivo pročitaju:
 •  
 • UPUTE O UPISU U 1. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ODJELA ZA FIZIKU U AK. GOD. 2020./2021.


Upisni obrasci koje kandidat mora preuzeti i ispuniti čitko, velikim tiskanim slovima:

 

 • Popis ostale potrebne dokumentacije te primjeri ispunjenih uplatnica navedeni su u Uputama o upisu.
 •  
 •  

Studenti koji se prijavljuju za upis prve godine diplomskih studija na Odjelu za fiziku trebaju se javiti voditeljima studija/smjera radi odabira izbornih kolegija do 23. rujna 2020. godine. Voditelji studija/smjera odobravaju Obrazac za upis kolegija za studente koji upisuje prvu godinu diplomskog studija. 

Voditelji studija/smjera:
UPISI U VIŠE GODINE STUDIJA U AK. GOD. 2020./2021.


 • S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, upisi u više godine preddiplomskog studija i diplomskih studija na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci obavljat će se elektroničkim putem slanjem potrebne dokumentacije na e-mail studentskasluzba@uniri.hr
 •  
 • od 31. kolovoza do 4. rujna 2020. godine
  •  
  • Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su položili sve ispite koje su planirali i za njih im je upisana ocjena.
  •  
  • Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su u 2019./2020. imali upisane sve kolegije s iste akademske godine i položili ih, odnosno ostvarili svih 60 ECTS bodova na temelju položenih kolegija s iste nastavne godine.
  •  
  •  
 • od 21. do 25. rujna 2020. godine
  •  
  • Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju ispitne rokove u rujnu.
  •  
 •  
 • Molimo sve studente da pažljivo pročitaju UPUTE O UPISU U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA I DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA FIZIKU U AK. GOD. 2020./2021.
 •  

Dokumenti potrebni za upis

 •  
 • Obrazac za upis u akademsku godinu 2020./2021. (.pdf.doc)
 •  
 • Obrazac za upis kolegija u akademskoj godini 2020./2021.
 •  
 • Priznanica o uplati troškova upisa u više godine studija u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za fiziku
 •  
 • Priznanica o uplati participacije troškova školarine uplaćenih na IBAN Odjela za fiziku (za studente koji plaćaju participaciju troškova školarine).


 • NAPOMENA: Prije slanja dokumentacije u studentsku službu, ali tek nakon što su im upisane sve ocjene, studenti se trebaju javiti e-mailom ECTS koordinatoru koji studentima priprema/odobrava popis kolegija za upis u sljedećoj godini:
 •  
 • Studenti e-mailom šalju ispunjeni Obrazac za upis kolegija u akademskoj godini 2020./2021. u DOC/DOCX formatu na e-mail adresu UpisiOF@phy.uniri.hr
 •  
 • Predmeti s pripadajućim šiframa i ECTS bodovima trebaju biti u skladu s niže navedenim nastavnim planovima odgovarajućeg studijskog programa/smjera.

Nastavni planovi: 
ODLUKE
UPIS NA RAZLIKOVNI PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA


 
.