Projekti Sveučilišta u Rijeci

Navedenim znanstvenim projektima Sveučilišta u Rijeci nositelji su djelatnici Odjela za fiziku.

NOSITELJ PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

  Prof. dr. sc. Mladen Petravić  Napredni filmovi metalnih oksida za pojačanu fotokatalitičku aktivnost
  Prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester Kvantna teorija polja, gravitacija i unifikacija sila
  Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Aktivnost Sunca i zvijezda
Istraživanje strukture svemira zemaljskim i svemirskim teleskopima
Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode tehnikom depozicije atomskih slojeva (ALD) – stimulativna potpora
nKDA - Napredna Kinetička Detekcija Astročestica
Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala 
Elementni sastav lebdećih česticaPotpore Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2018. 

NOSITELJ PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

  Prof. dr. sc. Mladen Petravić 

Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala

Istraživanje strukture svemira optičkim i Čerenkovljevim teleskopima
Teorijsko istraživanje medudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem
Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila
  Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Sunčeva rotacija i fotometrija promijenjivih zvijezda
Kinetička detekcija astročestica
Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)