Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala

NAZIV PROGRAMA
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na Diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala


PODRUČJE PROGRAMA
Prirodne i tehničke znanosti


ECTS BODOVI
Razlikovnim studijem se stječe 30 ECTS.


UVJETI UPISA
Završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij iz područja tehničkih ili prirodnih područja znanosti i stečenih najmanje 150 ECTS bodova. Potrebna temeljna znanja za upis na program  su osnovna znanja iz područja matematike, fizike, znanosti o materijalima, elemenata konstrukcija, tehnologije, tehničkog dokumentiranja te osnova informatičke pismenosti na razini koju je moguće steći visokoškolskim obrazovanjem od najmanje 150 ECTS.


ISHOD STUDIJA
Završetkom programa polaznik će steći vještine, znanja i kompetencije iz fizike i znanosti o materijalima nužne za nastavak školovanja na diplomskom studiju Inženjerstva i fizike materijala.


ŠTO OMOGUĆUJE OVAJ PROGRAM?
Program omogućuje ostvarivanje uvjeta potrebnih za upis na sveučilišni diplomski studij koji omogućuje znatno višu konkurentnost na tržištu rada, u privatnom i javnom sektoru te u domeni prirodnih i tehničkih kompetencija.


ZAŠTO UPISATI?
Studij omogućuje upis na Diplomski studij inženjerstva i fizike materijala a potreba za stručnjacima tih profila postoji u industriji i u društvenim strukturama na području koje gravitira Sveučilištu u Rijeci, ali i šire u Hrvatskoj. Sve one grane hrvatskoga gospodarstva koje kroz primarnu ili sekundarnu djelatnost pokrivaju dizajniranje, proizvodnju, procesuiranje ili primjenu materijala ili posjeduju razvojne laboratorije (a teško je danas zamisliti neku privrednu granu koja nema dodirnih točaka s navedenim djelatnostima, poput brodogradnje, automobilske i avionske industrije, graditeljstva, medicine i farmacije ili poluvodičke industrije) potencijalni su partneri našeg studija. Stručnjaci u području znanosti i inženjerstva materijala svoje mjesto također mogu naći u državnim institucijama i stručnim službama, znanstvenim institutima ili visokoškolskim ustanovama, pa su i navedene ustanove potencijalni partneri.

Predloženi program cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti je usklađen s misijom, vizijom, ciljevima i Strategijom Odjela za fiziku odnosno Sveučilišta u Rijeci s posebnim naglaskom na razvoj prirodnih i tehničkih znanosti te omogućavanja vertikalnog napredvanja u sustavu obrazovanja.


STRUKTRURA PROGRAMA I NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA
Program se sastoji od 5 kolegija iz kojih polaznici polažu ispite. Završetak programa su položeni ispiti iz svih predmeta.


OPIS PROGRAMA
Potpuni opis programa s nastavnim planom i programom možete preuzeti ovdje.


POPIS KOLEGIJA
 

 
.