O Odjelu

Odjel za fiziku osnovan je, zajedno s drugim sveučilišnim odjelima, odlukom rektora Daniela Rukavine 17. prosinca 2007. godine. Tom je odlukom započelo novo razdoblje visokoškolske nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti iz područja fizike na Sveučilištu u Rijeci kojim se nastavila dugogodišnja bogata tradicija obrazovanja iz područja prirodnih znanosti u Rijeci.
 
Početci obrazovanja nastavnika fizike u Rijeci sežu u 1960. godinu kada je na Višoj stručnoj pedagoškoj školi osnovan Odjel za prirodne znanosti, a godinu dana kasnije Odjel matematike i primijenjene fizike. Odjel je 1964. godine organizirao četverogodišnji studij Matematike i fizike, najstariji četverogodišnji nastavnički studij u Rijeci, velikom zaslugom fizičara prof. dr. sc. Branimira Markovića koji je u Rijeku došao s Instituta ''Ruđer Bošković''. Uz njega su kao prvi nastavnici fizike djelovali Branko Bek i Stjepan Holjević.
 
Četverogodišnje obrazovanje nastavnika matematike i fizike nastavljeno je u Visokoj industrijsko-pedagoškoj školi, a od 1972. godine na Fakultetu industrijske pedagogije, kroz Katedre za matematiku i fiziku. Važno je napomenuti da je upravo Fakultet industrijske pedagogije, zajedno s Medicinskim, Strojarsko-brodograđevnim i Ekonomskim fakultetom, jedan od osnivača Sveučilišta u Rijeci 1973. godine. 
 
Razvoju studija matematike i fizike značajno su doprinosili vanjski suradnici, među kojima su bili fizičari prof. dr. sc. Branko Eman, doc. dr. sc. Neda Stipčić-Šolić, prof. dr. sc. Franjo Šolić, prof. dr. sc. Ante Ljubičić. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk,  prof. dr. sc. Vladivoj Valković, prof. dr. sc. Vladimir Ruždjak i prof. dr. sc. Vladis Vujnović. U razdoblju od 1972. do 1977. godine započelo je na Fakultetu industrijske pedagogije zapošljavanje većeg broja fizičara (Branka Milotić, Jasna Blažević, Graziela Klauzberger, Nada Orlić i Davor Juretić), što je omogućilo da se u ademskoj godini 1973./74. organizira studij na studijskim grupama Matematika s fizikom, Fizika s matematikom i Fizika s tehničkim obrazovanjem, koji su se realizirali kroz zajednički program u prve dvije godine, dok su se u trećoj godini studenti usmjeravali na matematiku ili fiziku.
 
Osnivanjem Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu Rijeci 1977. godine, studij fizike se odvijao kroz Odsjek za fiziku obrazovanjem profesora matematike i fizike, matematike i informatike, te jedno vrijeme (od 1979. do 1988. godine) fizike i kemije. Na fakultetu se nastavilo sa zapošljavanjem fizičara i 1979. godine su zaposleni dr. sc. Zdravko Lenac i asistent Zoran Kaliman, a 1980. godine dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza, dok je na studijskom programu fizike i kemije radila mr. sc. Varja Crnić Zalokar (uz niz vanjskih suradnika). Kasnije su se na projektima iz fizike zaposlili znanstveni novaci Rajka Jurdana (1990. godine) i Velimir Labinac (1995. godine), a 1998. godine dr. sc. Goranka Bilalbegović. Spomenuti studijski programi nisu se mogli realizirati bez laboratorijskih i praktikumskuh vježbi, pa su u Odsjeku za fiziku djelovali laboranti Sergio Paulinich, Marica Varga (Butinar),  Mirjana Gajić (Turina) i Slavjana Jelovica, a od 1995. godine Ljubomir Špirić i Albert Butorac.
 
Nakon što je 1998. godine Pedagoški fakultet u Rijeci preimenovan u Filozofski fakultet, Odsjeci su započeli izvoditi obrazovne programe Matematika i fizika, Matematika i informatika, Fizika i politehnika te Fizika i informatika. Od akademske godine 2000./2001. na Odsjeku za fiziku djeluju Katedre za primijenjenu, eksperimentalnu i teorijsku fiziku, a djelatnici Odsjeka za fiziku su prof. dr. Zdravko Lenac, izv. prof. dr. Zvjezdana Roller-Lutz, izv. prof. dr. Nada Orlić, doc. dr. sc. Dubravka Kotnik-Karuza, doc. dr. sc. Goranka Bilalbegović, viši asistent dr. sc. Zoran Kaliman, viši predavač mr. sc. Branka Milotić, znanstveni novaci dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić i Velimir Labinac,  laboranti Mirjana Turina, Albert Butorac, Ljubomir Špirić, te tajnica Odsjeka Željka Kušić. U izvođenju nastave fizike sudjelovali su i vanjski suradnici mr. sc. Zalkida Hadžibegović, te zaposlenici Zavoda za fiziku Medicinskog fakulteta u Rijeci dr. sc. Gordana Žauhar, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, dr. sc. Slaven Jurković, dr. sc. Đeni Smilović Radojčić, mr. sc. Tatjana Pranjić-Petrović i mr. sc. Andrica Lekić.
 
Inicijativa za izdvajanjem Odsjeka za fiziku, Odsjeka za matematiku i Odsjeka za informatiku iz sastava Filozofskog fakulteta i njihovim organiziranjem u sveučilišne odjele javlja se 2003. godine, a nakon četiri godine, 17. prosinca 2007. godine, osnovani su sveučilišni Odjel za fiziku, Odjel za matematiku i Odjel za informatiku. U Odjel za fiziku su 1. travnja 2008. godine prešli prof. dr. sc. Zdravko Lenac (nakon završetka mandata prorektora Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Mladen Petravić, prof. dr. sc. Ivica Orlić, izv. prof. dr. sc. Dubravka Kotnik Karuza, izv. prof. dr. sc. Nada Orlić, doc. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (nakon završetku mandata prodekanice Filozofskog fakulteta), doc. dr. sc. Zoran Kaliman, doc. dr. sc. Predrag Dominis  Prester, dr. sc. Dijana Dominis Prester, viši predavači mr. sc. Branka Milotić i Velimir Labinac, znanstveni novaci mr. sc. Mariza Sarta Deković, Ivana Jelovica Badovinac, Tomislav Jurkić i Zlatko Majlinger, te administratorica Željka Kušić, viši laborant Ljubomir Špirić, laborantica Mirjana Turina i stručna suradnica Carmen Kosić.
 
Osnivanjem sveučilišnih odjela preddiplomski i diplomski studiji iz područja matematike i fizike postali su sveučilišni studiji Sveučilišta u Rijeci, koje Odjel danas izvodi kroz dva zavoda, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku i Zavod za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku. Sveučilišni odjeli preselili su se na Kampus Sveučilišta u Rijeci 2012. godine, gdje je Odjel za fiziku zaokružio obrazovnu vertikalu osnivanjem Sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika krajem 2017. godine.  Studij je osmišljen po ugledu na moderne europske doktorske studije usmjerene na znanstveno-istraživački doprinos pristupnika, a usmjeren je na područja u kojima Odjel ima razvijeni i međunarodno priznati znanstveno-istraživački rad (fizika kondenzirane materije, fizika elementarnih čestica i astrofizika). Osim toga, Odjel za fiziku aktivno sudjeluje u izvođenju nastave fizike na drugim fakultetima i odjelima Sveučilišta u Rijeci, te organizira i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja, poput Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstva i fizike materijala, te Specijalizirani program prirodoslovlja i matematike za učitelje razredne nastave.
 
Eksperimentalni laboratoriji u kojima znanstvenici Odjela i suradnici s drugih znanstvenih organizacija vrše znanstvena istraživanja opremljeni su vrhunskom istraživačkom opremom nabavljenom kroz EU fondove i nacionalne znanstveno-istraživačke projekte, koja je jedinstvena u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Uz bogatu međunarodnu suradnju i sudjelovanje u velikim međunarodnim kolaboracijama, znanstveno-istraživački rad Odjela bilježi danas značajane iskorake, a brojem i kvalitetom publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima među vodećima je na Sveučilištu u Rijeci.
 

Video: Upoznajte Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci


Video: Upoznajte Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
 
.