Istraživanja Laboratorija za pretražnu elektronsku mikroskopiju

Teme istraživanja uključuju:

  • Istraživanje morfologije i debljine različitih poluvodičkih ili izolatorskih filmova dobivenih tehnikom depozicijom atomskih slojeva

Titanov dioksid ima široku primjenu u fotokatalizi – koristi se za pročišćavanje vode i zraka, kao prekrivni sloj biomedicinskih materijala, itd. Istražena je mogućnost kontrole veličine zrnaca TiO2 filmova anatazne faze narastanih na različitim podlogama. Kristaliničnost i veličina TiO2 kristala ovise o temperaturi depozicije filma, broju ALD ciklusa – debljini TiO2 filma, vrsti supstrata te debljini Al2O3 međusloja.
Tanki slojevi Al2O3 filmova na površini celuloznih materijala spriječavaju difuziju kisika i spontano zapaljenje celuloze pri višim temperaturama. U tu svrhu smo proučavali svojstva zaštitnih tankih Al2O3 filmova narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva na površini celuloze. Homogenost debljine filma i debljina filma određena je pretražnim elektronskim mikroskopom u transmisijskom načinu rada (STEM). 

  • Istraživanje slatkovodnih i morskih dijatomeja ili algi kremenjašica (lat. Bacillariophyceae, Diatomeae)

Stanična stijenka dijatomeja građena je od silicijeva dioksida koju nazivamo frustulom. Na stanici razlikujemo gornju I donju polovicu, a one su sa strane vezane pleurom. Na Zemlji ima oko 100 000 vrsta dijatomeja razvrstanih u 250 rodova. Razlikuju se po obliku frustule, veličini, obliku i raspodijeli detalja na površini stijenki. Pretražnim elektronskim mikroskopom smo istraživali dijatome iz Hrvatskih jezera i rijeka te Jadranskog mora.     

  • Istraživanje zeolita 

Zeolitni materijali privlače pažnju svojim jedinstvenim svojstvima kao što su velika površina, definiran sustav kanala i kontrolirana gustoća aktivnih mjesta. Pomoću pretražnog elektronskog mikroskopa proučavali smo sintetičke zeolite te zeolite ugrađene u polimernim materijalima.

 

 
.