Projekti Zavoda za eksperimentalnu i primijenjenu fiziku

 1. EU projekti:
  1. "Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - FizKO", u okviru programa "Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" Europskog socijalnog fonda "Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali", voditelj projekta M. Petravić

 2. Istraživački projekti financirani iz međunarodnih izvora:
  1. "CAST (Cern Axion Solar Telescope)", CERN, Ženeva, Švicarska (PI Konstantin Zioutas), suradnik na projektu M. Karuza
  2. "GMINUS2", INFN  Italija (PI Graziano Venanzoni), suradnik na projektu M. Karuza

 3. Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost:
  1. "Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode tehnikom depozoicije atomskih slojeva (ALD)", voditeljica projekta G. Ambrožić

 4. Znanstveni centri izvrsnosti:
  1. Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore "Fotonika i kvantna optika", suradnik M. Karuza

 5. Istraživački projekti Sveučilišta u Rijeci:
  1. "Napredni filmovi metalnih oksida za pojačanu fotokatalitičku aktivnost", voditelj projekta M. Petravić
  2. "nKDA - Napredna Detekcija Astročestica", voditelj projekta M. Karuza
  3. "Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala", voditeljica projekta G. Žauhar
  4. "Elementni sastav lebdećih čestica", voditelj projekta D. Mekterović

 6. Popularizacijski projekti:
  1. "Subotnje jutro uz fiziku - program polularizacije fizike kroz laboratorijska istraživanja namijenjena srednjoškolcima", voditeljica projekta N. Erceg

 7. Suradnja s gospodarstvom:
  1. "Analiza vodnog potencijala i dinamike i dinamike izmjena voda iz izvorišta vodoopskrbe na Učki", Hrvatske vode, izvršitelji: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet i Odjel za fiziku, voditeljica na Odjelu za fiziku D. Mance
 
.