Laboratorij za medicinsku fiziku i fiziku okoliša


Prostorije: O-007, O-019, O-117


 

   

VODITELJICA LABORATORIJA

izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar
e-mail: 
gordana.zauhar@phy.uniri.hr

Ured: O-015
Tel: (051) 584 647

Curriculum vitae (.pdf)

  
     


ČLANOVI LABORATORIJA

izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar

doc. dr. sc. Diana Mance

Marija Čargonja


SURADNICI LABORATORIJA

izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

doc. dr. sc. Slaven Jurković

dr. sc. Đeni Smilović Radojčić

Ana Diklić

 
ISTRAŽIVANJA

Istraživanja laboratorija usmjerena su na dva područja: medicinsku fiziku i na fiziku okoliša. Od medicinske fizike istraživanja su trenutno usmjerena na ultrazvuk. U okviru projekta „Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala“ istražuje se mogućnost primjene termokromatskog materijala za kontrolu kvalitete ultrazvučnih uređaja te za vizualizaciju raspodjele akustičkog intenziteta u ultrazvučnim snopovima koji se primjenjuju u medicini.
Istraživanja iz područja fizike okoliša usmjerena su na mjerenje izdašnosti teških stabilnih izotopa vodika i kisika (2H i 18O) u oborinskim i podzemnim vodama.2H i 18O su idealni prirodni obilježivači koji omogućuju praćenje molekula vode kroz različite dijelove hidrološkog ciklusa. Poznavanjem njihove zastupljenosti u oborinama i podzemnoj vodi moguće je dobiti informacije području i mehanizmima prihranjivanja vodonosnika, prosječnom vremenu zadržavanja vode u podzemlju, osjetljivosti vodonosnika na onečišćenja kao i o zalihama vode u podzemlju. Istraživanja ove vrste od posebne su važnosti za ekološki osjetljiva krška područja.

 


 


EKSPERIMENTALNA OPREMA

Zastupljenost 2H i 18O stabilnih izotopa u vodi određuje se metodom laserske apsorpcijske spektroskopije (OA-IOCS, engl. Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) na LWIA (engl. Liquid Water Isotope Analyser) uređaju (Los Gatos Research, SAD). 

 

 
 
.