Laboratorij za sintezu funkcionalnih materijala

Zajednički Laboratorij Odjela za fiziku i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u Rijeci

Prostorija: O-023
   

VODITELJICA LABORATORIJA

izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić
e-mail: gabriela.ambrozic@phy.uniri.hr


Ured: O-013
Tel: (051) 584 632

Curriculum vitae (.pdf)

  

 
SURADNICI LABORATORIJA

dr. sc. Maria Kolympadi Markovic

doc. dr. sc. Iva Šarić

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver


doc. dr. sc. Robert Peter
VANJSKI SURADNICI

prof. dr. sc. Mato Knez (CIC nanoGUNE, San Sebastian, Španjolska)

izv. prof. dr. sc. Dean Marković (Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci)
 
izv. prof. dr. sc. Ivana Gobin (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

doc. dr. sc. Karlo Wittine (Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci)

 
ISTRAŽIVANJA

PUBLIKACIJE LABORATORIJA
EKSPERIMENTALNA OPREMA

UNIlab MBraun Glove Box

 
 
.