Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku


Znanstveni rad u grani astrofizike odvija se na teorijskoj i eksperimentalnoj razini istraživanjima atmosfere različitih tipova zvijezda i cirkumstelarnih ovojnica, potragom za ekstrasolarnim planetima pomoću efekta gravitacijske mikroleće, te mjerenjem gama zračenja iz svemira detekcijom Čerenkovljevog zračenja.


U sklopu međunarodne kolaboracije PLANET koristimo mrežu optičkih teleskopa i svemirske misije za mjerenja povećanja sjaja zvijezda uslijed efekta mikrogravitacijske leće. Pomoću mjerenih i simuliranih svjetlosnih krivulja određujemo da li u orbitama tih zvijezda postoje ekstrasolani planeti ili se radi o dvojnim zvjezdanim sustavima, te određujemo svojstva i učestalost planeta u našoj galaksiji
(D. Dominis Prester).

alt

Spektroskopska i fotometrijska istraživanja zvijezda u različitim evolucijskim fazama usmjerena su na istraživanje svojstava cirkumstelarne okoline sastavljene od plina i prašine. Pri tome se određuju fizička i kemijska svojstva, struktura i geometrija prašinastih ovojnica, kao i njihove promjene u vremenu. Istraživanja su usmjerena na mlade zvijezde, simbiotske Mire i nove. Razvijaju se novi i koriste postojeći numerički kodovi kako bi analizirali veliki broj opažanja i modelirali kompleksne zvjezdane sustave (T. Jurkić).


alt

Kataklizmičke promjenljive zvijezde i posebno simbiotske zvijezde istražujemo metodama spektroskopije i fotometrije, dok varijacije helijevih linija sunčeve kromosfere te koronarne šupljine istražujemo u mikrovalnom spektralnom području (R. Jurdana-Šepić).Pomoću Čerenkovljevih teleskopa MAGIC I i II smještenih na Kanarskom otoku La Palmi, na
Roque de los Muchachos Observatory (ORM)
, opažamo raspršenja gama-zraka iz svemira u Zemljinoj atmosferi. Analizom svjetlosnih krivulja i spektara gama-zračenja modeliramo fizikalne pojave u ekstremnim svemirskim objektima: pulsarima, crnim rupama, aktivnim galaktičkim jezgrama, "starburst" galaksijama i supernovama, te ispitujemo fundamentalna svojstva i strukturu svemira (D. Dominis Prester, M. Manganaro, S. Mićanović, T. Terzić). Više o ovim aktivnostima možete vidjeti na stranici Laboratorija za astročestičnu fiziku.

alt


Na teorijskom planu proučavamo široki spektar pojava, od interakcija elektromagnetskog polja s površinama ili Comptonovog raspršenja na atomima, do unifikacije sila i kvantne gravitacije.

alt Istraživanja u fizici elementarnih čestica vode se u dva, međusobno povezana, pravca. Dio istraživanja se bavi ujedinjenjem sila, uglavnom putemalt teorije superstruna. Drugi pravac je usmjeren na proučavanje svojstava crnih rupa. Pored rastuće važnosti u astrofizici, crne rupe nam ujedno daju teorijske informacije o mikroskopskoj strukturi prostor-vremena,
tj. teoriji "kvantne gravitacije" koja je još nepoznata, a teorija superstruna je zasad najbolji kandidat. Ova istraživanja su važna u kozmologiji jer nam mogu omogućiti razumijevanje ranih faza u nastanku Svemira ("Big Bang-a"), te njegove budućnosti (P. Dominis Prester, M. Paulišić).

Proučavanje Comptonovog raspršenja na atomu u modelu nezavisnih čestica proširili smo na dvostruku ionizaciju helijevih atoma uz korekcije u obliku Coulombove i magnetske interakcije, te proučavanje raspršenje na dva centra, poput raspršenja na pozitroniju (Z. Kaliman).

Istraživanja u teorijskoj fizici kondenzirane materije odvijaju se dva pravca. Jedan pravac se bavi klasičnim opisom neravnotežnih procesa na graničnim površinama između tekućine i čvrstog tijela. Razumijevanje transporta i disipacije na graničnim plohama je od praktične važnosti u dizajniranju mikrofluidnih uređaja i nanodisperzija, a na fundamentalnom nivou doprinosi razvoju neravnotežne termodinamike (J. Petravić).

Rad nekolicine znanstvenika na Odjelu za fiziku odvija se u području fizike magnetizma i posebno, spintronike, grane magnetizma u kojoj se kao glavna fizička veličina za zapisivanje, pohranu i prijenos podataka koristi spin elektrona (V. Labinac).


Članstva u međunarodnim kolaboracijama
v. d. Predstojnik zavoda:
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman

Djelatnici:
prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester
prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić
prof. dr. sc. Janka Petravić
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman
doc. dr. sc. Marina Manganaro
doc. dr. sc. Saša Mićanović
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan
doc. dr. sc. Tomislav Terzić
Velimir Labinac, viši predavač 
dr. sc. Tomislav Jurkić, predavač
Klaudija Lončarić, predavač
Mateo Paulišić, mag. phys.
Lovro Pavletić, mag. phys.
Ivan Vuković, mag. phys.
 
.