ERASMUS program

Program ERASMUS predviđa sklapanje Ugovora o razmjeni studenata između matične i institucije na kojoj će student ostvariti minimalno 15 ECTS bodova. O priznavanju bodova na instituciji domaćinu se prije ostvarivanja mobilnosti sklapa Learning agreement. Zaposlenici Sveučilišta mogu ostvariti mobilnost na svim visokoškolskim institucijama koje posjeduju ERASMUS povelju. U slučaju da se radi o stručnoj praksi ugovor ne mora biti potpisan, no institucija na kojoj se odrađuje praksa ne smije biti visokoškolska institucija.

Potpisani ugovori:

Analiza izvješća sudionika mobilnosti


Detaljne informacije o Erasmus programu, kao i tekstovi natječaja te prijavni obrasci mogu se naći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus.
 
.