Vijesti

Izvješće o provedbi strategije Sveučilišta u Rijeci


Doprinos Odjela za fiziku provedbi strategije Sveučišta u Rijeci za 2009. godinu.

Izvješće o doprinosu Odjela za fiziku strategiji Sveučilišta u Rijeci za 2009. godinu možete preuzeti ovdje.
 
.