Nastavni materijali

Kategorija Nastavni materijali sadrži korisničke upute i druge dokumente koje koriste u nastavi ili u edukativne svrhe studenti i djelatnici Odjela za fiziku.

  • Joomla CMS - kratke korisničke upute za djelatnike Odjela za fiziku (PowerPoint)
  •  
  • Povijest fizike - web courseware Povijest fizike je obrazovna hipermedijska programska potpora za učenje putem mrežnih stranica koju su izradili studenti pod vodstvom prof. dr. sc. Rajke Jurdane-Šepić i prof. dr. sc. Nataše Hoić Božić
  •  
  • SharePoint - kratke upute kako pristupiti SharePoint portalu Sveučilišta u Rijeci.

Nastavni materijali usko vezani uz pojedine kolegije (skripte, kopije predavanja i vježbi, rješenja) nalaze se na MudRi Arhivi - LMS sustavu za pohranu e-kolegija Sveučilišta u Rijeci ili na stranicama kolegija.
 
.