Raspored sati

Raspored sati za preddiplomski studij i diplomske studije u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. objavljen je na donjim poveznicama. 

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati. Obavijesti za studente upisane na predmete Nastavničkog modula:
Objavljeno 12. 10. 2020. u 16:00

 
.