Raspored sati

Raspored sati za preddiplomski studij u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. objavljen je na donjim poveznicama. U slučaju preklapanja u rasporedu možete se obratiti laborantici Mirjani Turina (mturina@phy.uniri.hr).

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati. 
Posljednja izmjena: 20. 10. 2021. u 11:00

 RASPORED SATI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2021./2022.
 SMJER  1. GODINA  2. GODINA  3. GODINA
 Zajednička godina  alt    
 Fizika   alt alt
 Informatika   alt alt
 Znanost o okolišu   alt alt
       
 Objavljeno 30. 9. 2021.

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA 
Zimski semestar ak. god. 2021./2022.
 
1. GODINA 2. GODINA

 


Objavljeno 30. 9. 2021.

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA 
Zimski semestar ak. god. 2021./2022.
 
1. GODINA 2. GODINA
Posljednja izmjena: 12. 10. 2021. u 12:00 

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA 
Zimski semestar ak. god. 2021./2022.
 
1. GODINA 2. GODINA
alt alt
Posljednja izmjena: 12. 10. 2021. u 12:00

RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Zimski semestar ak. god. 2021./2022.
 SMJER 1. GODINA 2. GODINA
 Astrofizika i fizika elementarnih čestica alt alt
 Fizika čvrstog stanja alt alt
 Fizika i znanost o okolišu alt alt 
.