Raspored sati

Raspored sati za preddiplomski studij i diplomske studije u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. možete preuzeti na donjim poveznicama. U slučaju preklapanja u rasporedu možete se obratiti laborantici Mirjani Turina (mturina@phy.uniri.hr).

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati.

 RASPORED SATI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
 SMJER  1. GODINA  2. GODINA  3. GODINA
 Zajednička godina  alt    
 Matematika   alt alt
 Informatika   alt alt
 Fizika   alt alt
 Znanost o okolišu   alt alt
 

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA 
Ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
 
1. GODINA 2. GODINA RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
Ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
1. GODINA 2. GODINA
alt alt RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA 
Ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
 
1. GODINA 2. GODINA
alt altRASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Ljetni semestar ak. god. 2019./2020.
 SMJER 1. GODINA 2. GODINA
 Atomska i molekulska fizika alt
 Fizika čvrstog stanja alt alt
 Astrofizika i fizika elementarnih čestica alt alt
 Fizika i znanost o okolišu alt alt


 
 
.