Raspored sati

Raspored sati za preddiplomski studij u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. objavljen je na donjim poveznicama. U slučaju preklapanja u rasporedu možete se obratiti laborantici Mirjani Turina (mturina@phy.uniri.hr).

Napomena: moguće su promjene u rasporedu sati. 
Posljednja izmjena: 14. 4. 2021. u 9:45

 RASPORED SATI - PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.
 SMJER  1. GODINA  2. GODINA  3. GODINA
 Zajednička godina  alt    
 Matematika   alt alt
 Informatika   alt alt
 Fizika   alt alt
 Znanost o okolišu   alt alt
 Objavljeno 19. 2. 2021. u 14:30

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA 
Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.
 
1. GODINA 2. GODINA

 


Objavljeno 19. 2. 2021. u 16:15

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA 
Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.
 
1. GODINA 2. GODINA
Posljednja izmjena: 26. 3. 2021. u 9:30

 RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA 
Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.
 
1. GODINA 2. GODINA
alt alt
Posljednja izmjena: 26. 3. 2021. u 9:30

RASPORED SATI - DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Ljetni semestar ak. god. 2020./2021.
 SMJER 1. GODINA 2. GODINA
 Astrofizika i fizika elementarnih čestica alt alt
 Fizika čvrstog stanja alt alt
 Fizika i znanost o okolišu alt alt 
.