Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Vijesti

Natječaj za upis na razlikovni program cjeloživotnog obrazovanja

Objavljeno 31.05.2013.
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci raspisuje "N A T J E Č A J" za upis na razlikovni program cjeloživotnog obrazovanja program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika materijala.

Pravo upisa imaju osobe koje su završile stručni studij iz područja tehničkih znanosti s minimalno 150 ECTS bodova. Program traje jedan semestar, izvodi se turnusno.
 
Školarina iznosi 2.800,00 kn plus 330,00 kn za troškove upisa i indeksa (plativo u dvije rate).
 
Nakon  završetka programa pristupnici stječu pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika materijala.
 Uz prijavu treba priložiti: domovnicu, rodni list, diplomu ili svjedodžbu o završenom odgovarajućem studiju , te dvije fotografije.
 
Pisanu prijavu za upis dostaviti na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000   Rijeka
 
Prijave za upis traju do 28. lipnja 2013. godine. Upisi su 1. srpnja 2013. godine od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj referadi Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
 
Dodatne informacije na tel: 051/584-600,  051/584-771 ili na www.phy.uniri.hr