Laboratorij za fiziku površina



Zajednički Laboratorij Odjela za fiziku i Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije (NANORI) Sveučilišta u Rijeci

Prostorija: O-S20

Tel: (051) 584 762




   

VODITELJ LABORATORIJA

doc. dr. sc. Robert Peter
e-mail: rpeter@phy.uniri.hr


Ured: O-112
Tel: (051) 584 621

Curriculum vitae (.pdf)

  




SURADNICI LABORATORIJA

prof. dr. sc. Mladen Petravić

doc. dr. sc. Iva Šarić

doc. dr. sc. Aleš Omerzu


doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac

doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver


izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić

dr. sc. Maria Kolympadi Markovic

Daria Jardas





ISTRAŽIVANJA






PUBLIKACIJE LABORATORIJA






KAPITALNA EKSPERIMENTALNA OPREMA



Uređaj za spektrometriju fotoelektrona rendgenskim zrakama (X-ray Photoelectron Spectrometer, XPS)






Maseni spektrometar sekundarnih iona (Secondary Ion Mass Spectrometer, SIMS)

 


 

 
.