Pravilnici i odluke

Stranica Pravilnici sadrži pravilnike, odluke i dokumente Sveučilišta u Rijeci i Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.


PRAVILNICI, ODLUKE I DOKUMENTI SVEUČILIŠTA U RIJECIPRAVILNICI I DOKUMENTI ODJELA ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U RIJECIODLUKE ODJELA ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U RIJECIOdluka o pokretanju postupka za izbor pristupnika iz redova zaposlenika Odjela za fiziku u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. 


 
.