Nositelji kolegija

U nastavku je prikazana tablica s nositeljima kolegija iz fizike.


NOSITELJ KOLEGIJA

KOLEGIJI

   
prof. dr. sc. Zdravko Lenac Napredna kvantna mehanika
   
prof. dr. sc. Mladen Petravić Fizika II: elektricitet i magnetizam
  Mjerenja u fizici
  Instrumentalne metode u fizici okoliša
  Poluvodiči i primjene
  Seminar diplomskog rada
   
prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester Astronomija i astrofizika I
  Moderna fizika II
  Računalna fizika
  Suvremena opažanja u astrofizici
   
prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester Elektrodinamika (7 ECTS)
  Elektrodinamika (12 ECTS)
  Kvantna teorija polja
  Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija
  Opća relativnost
  Teorijska fizika i primjene I
   
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Fizički praktikum II
  Fizika III: valovi i optika
  Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada
  Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
  Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike
  Osnove astronomije i astrofizike (4 ECTS)
  Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)
  Popularizacija znanosti
  Povijest fizike
  Izvannastavne prirodno matematičke aktivnosti (Učiteljski fakultet)
   
prof. dr. sc. Janka Petravić Matematičke metode fizike I
  Fizikalna kemija
  Matematički modeli u prirodnim i društvenim znanostima
  Statistika i analiza znanstvenih rezultata (Odjel za biotehnologiju)
   
izv. prof. dr. sc. Gabriela Ambrožić Opća kemija
  Kemija I
  Kemija II
   
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman Klasična mehanika
  Klasična mehanika I
  Klasična mehanika II
  Kvantna mehanika
  Teorijska fizika i primjene II
  Osnove kvantne mehanike
   
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza Eksperimentalne metode u fizici I
  Fizički praktikum III
  Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije
  Praktikum iz strukture tvari (4 ECTS)
  Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS)
  Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS)
  Eksperimentalne metode u fizici
   
izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar Medicinska fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
  Fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
   
doc. dr. sc. Nataša Erceg Metodička praksa iz fizike
  Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike
  Metodika nastave fizike I
  Metodika nastave fizike II (4 ECTS)
  Netradicionalni problemi iz fizike
  Konceptualna fizika
   
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac Atomska i molekulska fizika (4 ECTS)
  Fizika I: mehanika
  Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike
  Atomska i molekulska fizika (8 ECTS)
  Odabrana poglavlja mehanike
   
doc. dr. sc. Ivna Kavre Piltaver Fizički praktikum IV (4 ECTS)
  Fizički praktikum IV (6 ECTS)
   
doc. dr. sc. Diana Mance Fizika atmosfere
  Fizika tla
  Biofizika (Fakultet dentalne medicine)
   
doc. dr. sc. Marina Manganaro Seminar iz fizike na engleskom jeziku
  Astrofizički praktikum 
  Nuklearna fizika
   
doc. dr. sc. Darko Mekterović Eksperimentalne metode u fizici II (4 ECTS)
  Eksperimentalne metode u fizici II (6 ECTS)
  Fizika elementarnih čestica I
  Matematičke metode fizike II
   
doc. dr. sc. Saša Mićanović Fizika elementarnih čestica II
  Napredna elektrodinamika
  Napredna računalna fizika
   
doc. dr. sc. Aleš Omerzu Elektronika
  Fizika čvrstog stanja I
  Fizika čvrstog stanja II
  Praktikum iz elektronike (4 ECTS)
  Praktikum iz elektronike (5 ECTS)
  Praktikum iz elektronike (6 ECTS)
  Osnove elektronike
  Fizika čvrstog stanja
   
doc. dr. sc. Robert Peter Fizika materijala
  Moderna fizika I (5 ECTS)
  Moderna fizika I (6 ECTS)
  Obrada eksperimentalnih podataka u fizici
  Napredne laboratorijske vježbe
   
doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan Fizika I: mehanika
  Seminar iz fizike
   
doc. dr. sc. Iva Šarić Fizički praktikum I
  Laboratorijski projekt
  Napredne laboratorijske vježbe
  Fizika (Odjel za biotehnologiju)
   
doc. dr. sc. Tomislav Terzić Astročestična fizika
  Simboličko programiranje
  Statistička fizika
  Statistička mehanika
   
Velimir Labinac, v. pred. Osnove informatike
  Osnove matematike
   
 
.