Završni i diplomski radovi

Prema Pravilniku o diplomskom radu na diplomskim sveučilišnim studijima i o završnom radu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci student odabire temu:

 • za izradu diplomskog rada do 1. veljače tekuće akademske godine (čl. 5. Pravilnika)
 •  
 • za izradu završnog rada najkasnije 30 dana od dana početka 6. semestra (čl. 14. Pravilnika).
Nakon definiranja teme sa studentom, mentor Upravi Odjela predaje Zahtjev za prihvaćanjem mentorstva i teme diplomskog/završnog rada na diplomskim/preddiplomskim studijima Odjela za fiziku.

Studenti koji planiraju završni/diplomski rad ili dio rada izrađivati izvan prostora Odjela za fiziku, trebaju u Ured pročelnika Odjela za fiziku dostaviti Izjavu prije početka rada. 

Studenti koji žele pisati završni/diplomski rad na engleskom jeziku, trebaju predati pisani zahtjev s obrazloženjem te pisanu suglasnost mentora (čl. 9. i čl. 18. Pravilnika o diplomskom radu na diplomskim sveučilišnim studijima i o završnom radu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci).

Pri pokretanju postupka obrane završnog/diplomskog rada (čl. 10., odnosno čl. 19. Pravilnika o diplomskom radu na diplomskim sveučilišnim studijima i o završnom radu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci), student predaje u Studentsku službu:

 • Ispunjeni Obrazac za prijavu obrane završnog rada, odnosno Obrazac za prijavu obrane diplomskog rada
 •  
 • Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada s pozitivnim mišljenjem o zadovoljenju uvjeta izvornosti rada (Turnitin)
 •  
 • Uvjerenje Sveučilišne knjižnice Sveučilišta u Rijeci o nepostojanju duga prema istoj
 •  
 • Potvrdu o uplati troškova
 •  
 • Studentsku iskaznicu
 •  
 • Dva CD-a s konačnom verzijom završnog/diplomskog rada u PDF formatu
 •  
 • Potvrdu Studentske službe da su obavljene sve obaveze prema Odjelu (potvrda se dobiva u Studentskoj službi prilikom pokretanja postupka obrane i predaje prethodno navedene dokumentacije).
 •  


Mentori dogovaraju sastav povjerenstva, vrijeme i mjesto obrane te navedene podatke upisuju u tablicu:Pri pokretanju postupka završetka studija, a nakon obrane, student treba Studentskoj službi dostaviti ispunjene obrasce: 


U akademskoj godini 2019./2020. obrane završnih i diplomski radova održavat će se od 15. lipnja do 14. srpnja 2020. te od 1. do 29. rujna 2020.

Studenti prijavljuju ispit iz završnog/diplomskog rada u ISVU na rok koji je otvoren na prvi radni dan u tjednu u kojem se održava obrana:

 • 29. 6. 2020.
 •  
 • 6. 7. 2020.
 •  
 • 13. 7. 2020.
 •  
 • 1. 9. 2020.
 •  
 • 7. 9. 2020.
 •  
 • 14. 9. 2020.
 •  
 • 21. 9. 2020.
 •  
 • 28. 9. 2020.

 
.