Laboratoriji


Laboratoriji Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci su manje organizacijske cjeline u okviru zavoda vezane uz djelovanje srodnih eksperimentalnih uređaja odnosno razvijanje specifičnih aktivnosti i protokola. Laboratoriji se osnivaju u svrhu obavljanja znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata, te obavljanja praktičnog i demonstracijskog dijela nastave.

Odjel za fiziku ima 8 laboratorija:

 
.