Prijave za upis

Upis na doktorski studij

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka
Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku, raspisuje
 

Natječaj za upis na poslijediplomski (doktorski) studij Fizika


iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Fizika, u akademskoj godini 2021./2022.

Odjel za fiziku upisuje do 10 studenata na studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena.

Doktorski studij Fizika je trogodišnji studij, s tim da je očekivano vrijeme studiranja za studij u punom radnom vremenu četiri kalendarske godine, a za studij u dijelu radnog vremena šest kalendarskih godina. Iz opravdanih razloga studij se može produžiti najviše na šest kalendarskih godina za studente koji studiraju u punom radnom vremenu, odnosno na deset kalendarskih godina za studente koji studiraju u dijelu radnog vremena.

Službeni jezik doktorskog studija je engleski.

Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Fizika.

Školarina iznosi 7.400,00 kn po akademskoj godini, odnosno 22.200,00 kn ukupno i može se uplatiti u cijelosti prilikom upisa na studij ili u tri rate koje se uplaćuju prilikom upisa svake od tri godine studija.


Preduvjet za upis na studij je:


završen sveučilišni diplomski studij.


Odabir studenta za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o studijima Sveučilišta u Rijeci i na temelju njega donesenim provedbenim propisima.

Uz prijavu na natječaj na obrascu Dr-O1 Application for Admission in Doctoral Study in Physics (Prijava za upis na doktorski studij Fizika) koji se nalazi na web stranicama studija (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij.html) pristupnik je dužan dostaviti sljedeće priloge (ako službeni dokumenti nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku mora se priložiti i ovjereni prijevod na jedan od ta dva jezika):
 

1. Dokaz o potrebnim kvalifikacijama:

- preslika diplome na diplomskom i preddiplomskom studiju,

- službeni prijepis ocjena diplomskog i preddiplomskog studija,

- prosječna ocjena diplomskog i preddiplomskog studija,

- naslov i ocjena diplomskog rada.


2. Curriculum vitae (u formi European CV) napisan na engleskom jeziku u kojem kandidat, uz osnovne podatke, prezentira dosadašnje profesionalno i akademsko iskustvo – ako postoji:

- dokaz o profesionalnom osposobljavanju u području doktorskog studija Fizika,

- dokaz o znanstvenim publikacijama,

- dokaz o sudjelovanju na međunarodnim znanstvenim skupovima,

- dokaz o studentskim nagradama, održavanju nastave i demonstraturama na visokoškolskoj ustanovi.


3. Izjava osobe u znanstvenom zvanju da je voljna mentorirati studenta na doktorskom studiju Fizika. Izjava mora biti potpisana i mora sadržavati punu kontaktnu informaciju o predloženom mentoru (puna adresa institucije zaposlenja, telefon, email).


4. Preporuka najmanje jednog znanstvenika u znanstvenom zvanju koju, potpisanu, znanstvenik poštom ili e-mailom (dr.studij@phy.uniri.hr) dostavlja Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za fiziku.


5. Motivacijsko pismo (do 500 riječi) napisano na engleskom jeziku u kojem pristupnik obrazlaže:

- koji je diplomski studij završio i kako je s njime zadovoljan,

- kojim se područjem fizike želi baviti i zašto ga ono zanima,

- što ga je motiviralo za prijavu na doktorski studij Fizika u Rijeci i što od njega očekuje,

- popis kolegija iz kojeg kandidat planira napraviti odabir pri upisu (može biti širi popis),

- koja ga područja znanosti, osim izabranog područja fizike, još zanimaju.


6. Ukoliko se pristupnik natječe za doktorski studij Fizika u dijelu radnog vremena potrebno je priložiti kratko obrazloženje za taj odabir.


7. Pristupnici čiji studij plaća pravna osoba moraju priložiti Izjavu o načinu financiranja doktorskog studija koju potpisuje čelnik ustanove koja je spremna financirati studij.


Posebno:

Pristupnici koji su stekli diplomu u inozemnoj obrazovnoj ustanovi, dužni su prije upisa na studij dostaviti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje) izdano od Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci.


Rok za prispijeće prijava je 8. listopada 2021.


Prijava za upis s prilozima dostavlja se na adresu:

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
Hrvatska

s napomenom: Prijava za upis na doktorski studij Fizika.

 

O rezultatima upisa kandidati će biti obaviješteni putem emaila.
S kandidatima koji uđu u uži krug odabira bit će organiziran interview. Sve daljnje informacije vezane uz upis oglasit će se putem web stranica (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij/upis-na-doktorski-studij.html).
 

Tekst natječaja u .pdf formatu možete preuzeti ovdje, Prijavni obrazac za upis ovdje.


Sve informacije o doktorskom studiju Fizika (opis, plan i program, ustrojstvo, Pravilnik i drugi akti i obrasci, te informacije o upisima) mogu se naći na web stranicama studija (www.phy.uniri.hr/hr/doktorski-studij.html).

Detaljnije informacije možete zatražiti putem e-maila: dr.studij@phy.uniri.hr.

 
.