Natječaji za radna mjesta

Natječaj za radno mjesto Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, listopad 2019.   

Popularizacija fizike

Studiranje u Hrvatskoj

Novi doktorski studij

Desetogodišnjica Odjela

HRZZ projekt

Uredovno vrijeme

Uredovno vrijeme za studente je radnim danom od 12 do 14 sati. U navedenom vremenu vrata hodnika Odjela za fiziku (prizemlje i prvi kat) bit će otključana, dok ulaz na suteren studentima nije dozvoljen. 

Nositelji kolegija

U nastavku je prikazana tablica s nositeljima kolegija iz fizike.


NOSITELJ KOLEGIJA

KOLEGIJI

   
prof. dr. sc. Zdravko Lenac Napredna kvantna mehanika
   
prof. dr. sc. Mladen Petravić Fizika II: elektricitet i magnetizam
  Mjerenja u fizici
  Instrumentalne metode u fizici okoliša
   
prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester Elektrodinamika
  Kvantna teorija polja
  Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija
  Opća relativnost
  Teorijska fizika i primjene I
   
prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić Fizički praktikum II
  Fizika III: valovi i optika
  Metodologija izrade i prezentacija stručnog i znanstvenog rada
  Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
  Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike
  Osnove astronomije i astrofizike
  Popularizacija znanosti
  Povijest fizike
  Seminar iz fizike
  Izvannastavne prirodno matematičke aktivnosti (Učiteljski fakultet)
   
izv. prof. dr. sc. Zoran Kaliman Klasična mehanika
  Klasična mehanika I
  Klasična mehanika II
  Kvantna mehanika
  Teorijska fizika i primjene II
  Osnove kvantne mehanike
  Osnove fizike II (Odjel za informatiku)
  Fizikalne osnove tehnike 2 (Politehnika)
   
izv. prof. dr. sc. Marin Karuza Eksperimentalne metode u fizici I
  Fizički praktikum III
  Napredna elektrodinamika
  Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije
  Praktikum iz strukture tvari
  Eksperimentalne metode u fizici
   
izv. prof. dr. sc. Dijana Dominis Prester Astronomija i astrofizika I
  Moderna fizika II
  Računalna fizika
  Seminar diplomskog rada
  Seminar iz fizike na engleskom jeziku
  Suvremena opažanja u astrofizici
   
izv. prof. dr. sc. Gordana Žauhar Medicinska fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
  Biofizika (Medicinski fakultet)
  Biofizika (Dentalna higijena; Medicinski fakultet)
  Fizika i biofizika (Medicinski fakultet)
   
doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić Analitička kemija
  Opća kemija
  Organska kemija
   
doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac Atomska i molekulska fizika
  Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike
  Osnove fizike I (Odjel za informatiku)
  Fizikalne osnove tehnike 1 (Politehnika)
   
doc. dr. sc. Nataša Erceg
Metodička praksa iz fizike
  Metodički praktikum laboratorijskih pokusa iz fizike
  Metodika nastave fizike I
  Metodika nastave fizike II
  Netradicionalni problemi iz fizike
   
doc. dr. sc. Darko Mekterović Eksperimentalne metode u fizici II
  Fizika elementarnih čestica I
  Matematičke metode fizike I
  Matematičke metode fizike II
  Nuklearna fizika
   
doc. dr. sc. Saša Mićanović Fizika elementarnih čestica II
  Fizika I: mehanika
  Napredna računalna fizika
   
doc. dr. sc. Aleš Omerzu Elektronika
  Fizika čvrstog stanja I
  Fizika čvrstog stanja II
  Poluvodiči i primjene
  Praktikum iz elektronike
  Osnove elektronike
  Fizika čvrstog stanja
   
doc. dr. sc. Robert Peter Fizički praktikum IV
  Fizika materijala
  Moderna fizika I
  Obrada eksperimentalnih podataka u fizici
   
doc. dr. sc. Iva Šarić Fizički praktikum I
  Laboratorijski projekt
  Napredne laboratorijske vježbe
  Fizika (Odjel za biotehnologiju)
   
doc. dr. sc. Tomislav Terzić Astročestična fizika
  Simboličko programiranje
  Statistička fizika
  Statistička mehanika
   
Velimir Labinac, v. pred. Osnove informatike
  Osnove matematike