Završni i diplomski radovi

Prema Pravilniku o diplomskom radu na diplomskim sveučilišnim studijima i o završnom radu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci student odabire temu

  • za izradu diplomskog rada do 1. veljače tekuće akademske godine (čl. 5. Pravilnika)
  •  
  • za izradu završnog rada najkasnije 30 dana od dana početka 6. semestra (čl. 14. Pravilnika)


Predložene teme i mentori za tekuću akademsku godinu nalaze se u tablici. Nakon definiranja teme sa studentom, mentor Upravi Odjela predaje Zahtjev za prihvaćanjem mentorstva i teme diplomskog/završnog rada na diplomskim/preddiplomskim studijima Odjela za fiziku.

 
.