Diplomski studiji

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci organizira i izvodi pet diplomskih studija:

 
.