Izvedbeni programi

U tablicama su navedeni izvedbeni programi predmeta na studijskim programima Odjela za fiziku. Oznakom "-" obilježeni su predmeti koji se u tekućoj akademskoj godini ne izvode na programima Odjela za fiziku. Poveznica s imenom predmeta otvara opis predmeta.PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2020./2021.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR 
Arhitektura i organizacija računala   .pdf
Baze podataka .pdf  
Didaktika I   .pdf
Diferencijalne jednadžbe   .pdf
Edukacijska psihologija I - Psihologija učenja i poučavanja .pdf  
Edukacijska psihologija II – Individualne razlike
i razredne interakcije
  .pdf
Elektrodinamika .pdf  
Engleski jezik u struci .pdf  
Euklidski prostori .pdf  
Fizička geologija .pdf  
Fizički praktikum I .pdf  
Fizički praktikum II   .pdf
Fizički praktikum III .pdf  
Fizički praktikum IV   .pdf
Fizika I: mehanika .pdf  
Fizika II: elektricitet i magnetizam   .pdf
Fizika III: valovi i optika .pdf  
Fizika IV: toplina i osnove statističke fizike   .pdf
Fizika okoliša -  
Fizikalna kemija   .pdf
Kemija I   .pdf
Kemija II .pdf  
Klasična mehanika .pdf  
Klasična mehanika I .pdf  
Klasična mehanika II   .pdf
Kombinatorika .pdf  
Kompleksna analiza   .pdf
Kvantna mehanika   .pdf
Laboratorijski projekt   -
Linearna algebra I .pdf  
Linearna algebra II   .pdf
Matematička analiza I .pdf  
Matematička analiza II   .pdf
Matematička analiza III .pdf  
Matematička logika .pdf  
Matematičke metode fizike I .pdf  
Matematičke metode fizike II   .pdf
Matematički modeli u prirodnim i društvenim znanostima .pdf  
Metodologija izrade i prezentacija stručnog
i znanstvenog rada
  .pdf
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada   .pdf
Mjerenja u fizici .pdf  
Modeliranje podataka   .pdf
Moderna fizika I (5 ECTS) .pdf  
Moderna fizika I (6 ECTS) .pdf  
Moderna fizika II   .pdf
Multimedijski sustavi .pdf  
Netradicionalni problemi iz fizike -  
Objektno programiranje .pdf  
Obrada eksperimentalnih podataka u fizici   .pdf
Opća ekologija -  
Opća kemija -  
Operacijski sustavi   .pdf
Osnove astronomije i astrofizike   .pdf
Osnove informatike .pdf  
Osnove jezične kulture .pdf  
Osnove matematike .pdf  
Poučavanje učenika s posebnim potrebama   .pdf
Programiranje   .pdf
Računalna fizika .pdf  
Računalne mreže .pdf  
Razvojna psihologija .pdf  
Seminar iz fizike   .pdf
Simboličko programiranje   .pdf
Tjelesna i zdravstvena kultura -  
Završni rad   .pdf


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I MATEMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2020./2021.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Algebarske strukture -  
Algebra I -  
Algebra II   -
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biofizika   -
Didaktika II .pdf  
Diplomski rad    
Diskretna matematika (5 ECTS)   -
Dodatna nastava iz matematike   -
Eksperimentalne metode u fizici   -
Elektrodinamika .pdf  
Fizika čvrstog stanja   -
Fizika elementarnih čestica   -
Harmonijska analiza   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike -  
Konačne geometrije -  
Konceptualna fizika   .pdf
Linearno programiranje -  
Metodička praksa iz fizike   -
Metodička praksa iz matematike I .pdf  
Metodička praksa iz matematike II   .pdf
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa
iz fizike
.pdf  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I (4 ECTS)   .pdf
Metodika nastave fizike II -  
Metodika nastave matematike I .pdf  
Metodika nastave matematike II   .pdf
Metrički prostori .pdf  
Mjera i integral -  
Modeli geometrije -  
Odabrane teme iz nastave matematike   -
Opća pedagogija .pdf  
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   -
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Parcijalne diferencijalne jednadžbe   -
Permutacijske grupe -  
Popularizacija znanosti - .pdf
Povijest fizike .pdf  
Povijest matematike   -
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) -  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) -  
Projektivna geometrija   -
Računala u nastavi fizike -  
Seminar I -  
Seminar II   -
Seminar III - Zasnivanje matematike   -
Teme iz suvremene matematike   -
Teorija brojeva -  
Teorija grafova -  
Teorija kodiranja i kriptografija   -
Teorija skupova   .pdf
Teorija vjerojatnosti   -
Uvod u diferencijalnu geometriju   -
Uvod u teoriju dizajna -  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku   -
Vektorski prostori I -  
Vektorski prostori II   -


VrhDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA I INFORMATIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2020./2021.

PREDMET 
ZIMSKI SEMESTAR   
LJETNI SEMESTAR
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Baze podataka   -
Biofizika   -
Didaktika II .pdf  
Dinamičke web aplikacije I .pdf  
Dinamičke web aplikacije II   -
Diplomski rad    
Eksperimentalne metode u fizici (5 ECTS)   -
Elektrodinamika .pdf  
Fizika čvrstog stanja   -
Fizika elementarnih čestica   -
Formalni jezici i jezični procesori I -  
Formalni jezici i jezični procesori II   -
Informacijska tehnologija i društvo   -
Informacijski sustavi -  
Inteligentni sustavi I -  
Inteligentni sustavi II   -
Interdisciplinarnost u nastavi fizike   -
Komunikacija čovjek - stroj -  
Konceptualna fizika   .pdf
Metodička praksa iz fizike   -
Metodička praksa iz informatike   -
Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike -  
Metodički praktikum laboratorijskih pokusa
iz fizike
  .pdf
Metodika nastave fizike I   .pdf
Metodika nastave fizike II -  
Metodika nastave informatike -  
Modeliranje podataka   -
Modeliranje procesa -  
Objektno orijentirano modeliranje   -
Objektno orijentirano programiranje -  
Opća pedagogija .pdf  
Operacijska istraživanja I -  
Operacijska istraživanja II   -
Operacijski sustavi II   -
Osnove astronomije i astrofizike (5 ECTS)   -
Osnove digitalne obrade govora i slika   -
Osnove elektronike   .pdf
Osnove kvantne mehanike   .pdf
Popularizacija znanosti   .pdf
Povijest fizike .pdf  
Praktikum iz elektronike (5 ECTS) -  
Praktikum iz strukture tvari (5 ECTS) -  
Primjena hipermedije u obrazovanju I -  
Primjena hipermedije u obrazovanju II   -
Projektiranje obrazovnih sustava   -
Računala u nastavi fizike   -
Računalne mreže II   -


VrhDIPLOMSKI STUDIJ INŽENJERSTVO I FIZIKA MATERIJALA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2020./2021.


Napomene: izvedbeni programi predmeta iz tehničkog područja dostupni su na mrežnim stranicama Tehničkog fakulteta.
PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektronika   .pdf
Fizički praktikum I -  
Fizika čvrstog stanja   .pdf
Fizika čvrstog stanja II -  
Fizika materijala .pdf  
Inženjerska vizualizacija .pdf  
Ispitivanje materijala i analiza loma   .pdf
Laboratorijski projekt   -
Magnetski materijali i primjene   -
Mehaničko ponašanje i odabir materijala .pdf  
Metalni materijali .pdf  
Mikro- i nanoelektromehanički sustavi   -
Napredne laboratorijske vježbe   .pdf
Nemetalni materijali .pdf  
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Proizvodne tehnologije   .pdf
Proizvodni management   .pdf
Projekt - Metalni materijali   .pdf
Spintronika   -
Statistička fizika .pdf  
Tehnologija oblikovanja   .pdf
Teorijska fizika i primjene I .pdf  
Teorijska fizika i primjene II   .pdf
Termalni procesi materijala .pdf  
Upravljanje kvalitetom .pdf  
Upravljanje mehatroničkim sustavima .pdf  
Zaštita materijala   .pdf

Vrh
DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKA
 Izvedbeni programi predmeta za ak. god. 2020./2021.

PREDMET
ZIMSKI SEMESTAR  
LJETNI SEMESTAR
Astročestična fizika .pdf  
Astrofizički praktikum   .pdf
Astronomija i astrofizika I   .pdf
Astronomija i astrofizika II -  
Atomska i molekulska fizika   .pdf
Biološka oceanografija .pdf  
Ekologija kopnenih sustava   -
Ekologija voda   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici I   .pdf
Eksperimentalne metode u fizici II .pdf  
Elektrodinamika .pdf  
Elektronika   .pdf
Fizičko modeliranje okoliša   -
Fizika atmosfere -  
Fizika čvrstog stanja I   .pdf
Fizika čvrstog stanja II .pdf  
Fizika elementarnih čestica I   .pdf
Fizika elementarnih čestica II .pdf  
Fizika materijala .pdf  
Fizika mora .pdf  
Fizika tla   .pdf
Fizikalna kemija -  
Fizikalna kozmologija   .pdf
Geohazardi -  
Gospodarenje otpadom   -
Gospodarenje vodama   -
Hidrogeologija   -
Instrumentalne metode u fizici okoliša   .pdf
Interakcija atmosfere i mora i utjecaj na oceanografska svojstva -  
Kemija atmosfere   -
Kvantna teorija atoma i molekula -  
Kvantna teorija polja   .pdf
Magnetski materijali i primjene -  
Mikrobiologija okoliša -  
Napredna elektrodinamika .pdf  
Napredna kvantna mehanika .pdf  
Napredna računalna fizika   .pdf
Napredne laboratorijske vježbe   .pdf
Nuklearna fizika   .pdf
Odabrana poglavlja atomske i molekulske spektroskopije -  
Odabrana poglavlja iz fizike visokih energija   .pdf
Opća relativnost .pdf  
Osnove fizike polimera   -
Poluvodiči i primjene .pdf  
Praktikum iz elektronike (6 ECTS) .pdf  
Praktikum iz strukture tvari (6 ECTS) .pdf  
Precizne konstrukcije i tehnologije mikrosustava -  
Procjena utjecaja na okoliš (3 ECTS) -  
Procjena utjecaja na okoliš (6 ECTS)   -
Prostorno planiranje   -
Seminar diplomskog rada   .pdf
Seminar iz fizike na engleskom jeziku   .pdf
Spintronika   -
Statistička mehanika .pdf  
Stručna praksa   .pdf
Suvremena opažanja u astrofizici .pdf  
Zaštita okoliša -  
Zbrinjavanje otpada   -

Vrh

 
 
.